Podkarpackie

Lista kandydatow

                                                                                                                                            

                                             Rzeszów, 24 sierpnia 2015 r.

ZS. 1102.2.2015

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

określone w ogłoszeniu o naborze prowadzonym przez Zespół Szkół przy

Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

ul. Lwowska 60, 35-3015 Rzeszów

na stanowisko:

samodzielny referent ds. płac

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się Pani Aleksandra Ziemba zam. w Rzeszowie.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zostanie poinformowana telefonicznie.

 

                                                                                                              dyr Ewa Glesmer

Poprawiony (wtorek, 25 sierpnia 2015 08:26)

 

Statut1

                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr 10 /2015

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

PRZY KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2

IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

W RZESZOWIE

Poprawiony (czwartek, 20 sierpnia 2015 14:37)

Więcej…

 

konkurs

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60

OGŁASZA

nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. kadr w wymiarze : pełny etat

Wymagania niezbędne

Poprawiony (wtorek, 04 sierpnia 2015 14:49)

Więcej…

 

Informacje ogólne

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie funkcjonuje od 1 września 1999 r. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej istniejąca od 1 września 1990 r., Gimnazjum istniejące od 1 września 1999 r. oraz Liceum Ogólnokształcące od 1 września 2010 r. Od lipca 2007 roku powstały oddziały specjalne zorganizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łańcucie, których celem jest zapewnienie kształcenia dzieci z województwa podkarpackiego przebywajacych w Oddziale Psychiatrycznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie.

Poprawiony (wtorek, 04 sierpnia 2015 14:41)

Więcej…

 
Powiaty