Podkarpackie Kultura Kultura REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


Regulaminy 

  1. Regulamin pracy 
  2. Regulamin Rady Pedagogicznej
  3. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych 
  4. Regulamin wynagradzania pracowników 
  5. Regulamin przyznawania premii uznaniowej dla pracowników administracji 
  6. Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli 
  7. Regulamin tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 
  8. Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
  9. Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły 
  10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulaminami dysponuje
dyr. Ewa Glesmer tel. 0 17 8664 268 lub 0 601 982233

Poprawiony (wtorek, 21 września 2010 11:10)

 
Powiaty